best news

best news

3هزار دانش آموز ابتدایی بی بضاعت خراسان شمالی درمعرض ترک تحصیل هستندعصمت بدخشان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: برخی از خانواده ها در این استان به علت مشکلات مالی مانع حضور فرزندان خود در مدارس می شوند.
وی با بیان اینکه بازمانده از تحصیل در حاشیه های شهر بیشتر است افزود: شرایط اقتصادی برای ساکنان سکونت گاه های غیررسمی بویژه در شیروان و بجنورد به گونه ای است که خانواده ها به علت مشکلات مالی از حضور دانش آموزان در کلاس های درس ممانعت می کنند.
وی گفت: در این باره نیاز است تا مشکلات حاشیه نشینان به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد تا راهکاری برای حل مشکل اندیشه شود.
بدخشان اظهار کرد: سواد، هنوز در اولویت خانواده ها نیست و بعضا عواملی چون عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سبب ممانعت خانواده‌ها از حضور فرزندان درکلاس درس می شود.

* پوشش تحصیلی پایه اول ابتدایی در خراسان شمالی 99 درصد است
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: اکنون 99 درصد از جمعیت هدف در پایه اول دوره ابتدایی در کلاس های درس جذب شده اند.
وی با بیان اینکه در مجموع میزان پوشش تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی استان 98.5 درصد است درباره مشکلات جذب دانش آموزان گفت: یکی از علت های بازماندن از تحصیل در دوره ابتدایی ازدواج زودهنگام دختران است به طوری که پارسال پنج دختر 6 تا 12 سال در این استان ازدواج کردند.
بدخشان تصریح کرد: بیماری، بی‌سرپرست بودن دانش آموزان و یا داشتن سرپرست بد از دیگر علت های بازماندن از تحصیل دانش آموزان در این استان است.
وی با بیان اینکه بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل، مربوط به حاشیه نشین ها است گفت: از نهادهای مختلف انتظار می رود در جذب دانش آموزان که ممانعت خانواده ها سبب بازماندن از تحصیل شده کمک کنند.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی می تواند در ادامه تحصیل دانش آموزانی که به علت بیماری ترک تجصیل کرده اند از این دانش آموزان حمایت کند و نهادهای کمیته امداد و بهزیستی نیز با خدمات مشاوره ای و حمایتی در این زمینه مساعدت داشته باشند.
خراسان شمالی 164 هزار دانش آموز دارد که در بیش از دو آموزشگاه زیر نظر 14 هزار فرهنگی تحصیل می کنند .
اخبار خراسان شمالی را در کانال تلگرامی اخبار ایرنا خراسان شمالی به نشانی 🆔 @IRNABOJNURD پیگیری کنید.
7185/ 6042 خبرنگار: کبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*