best news

best news

23 نمایش سهم روز پایانی اجراهای دوازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوانبه گزارش خبرنگار ایرنا، افسانه دیگ و کدو کاری از گروه کرمانشاه نخستین نمایشی که ساعت 10:30 امروز در پارک شانو شهر مریوان اجرا می شود، نمایش تولیدی لیلی و مجنون از بروجرد در پارک شانو و فرار از زندان از کرج 2 نمایش بعدی است که در ساعت 11:30 اجرا می شوند.
گیلدخت از لاهیجان نخستین نمایشی است که ساعت 16 بعد از ظهر امروز در پارک کنار دریاچه زریوار برای عموم نمایش داده خواهد شد و در ساعت 16:45 نیز نمایش های ویروس از دهلران، گل گیدی از میناب و این همه من از تهران به ترتیب در پارک دریاچه زریوار، پارک شانو و میدان باوه رشی مریوان به اجرای برنامه می پردازند.
در ساعت 17:30 نیز نمایش داد درد دارد از سنندج در پارک دریاچه زریوار، عروسک هایم دخترانه گریه می کنند از پاوه در پارک شانو و آیینه زندگی از مریوان در باوه رشی به اجرا در می آید.
نمایش رهایی از مریوان، آرایش صلواتی از اصفهان، دیوار از سنندج و بمانی زایی از رشت نیز به ترتیب ساعت 18:15 در پارک زریوار، پارک شانو، باوه رشی و به رده رشه به نمایش عموم در خواهند آمد.
نمایش تندیسی برای شهر از مریوان در کنار دریاچه زریوار، نمایش این مایه دردسر از لرستان در پارک شانو، نمایش کوسه گلینی از تبریز در باوه رشی، نمایش در اعماق اقیانوس از تهران در میدان سرباز و نمایش بوکس نمایش هایی هستند که ساعت 19 امروز اجرای عمومی دارند.
در ساعت 20:30 نیز کلاه پهلوی، چادر قجری از تهران، اتالو از تربت حیدریه و همیار پلیس از کیاشهر به ترتیب در پارک کنار دریاچه زریوار و پارک های شانو و باوه رشی اجرا می شود.
حسن ختام نمایش های جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان اثر کمدی دو ثانیه از فرانسه است که ساعت 21 امشب در پارک کنار دریاچه زریوار به اجرا در می آید.
دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از روز شنبه 18 شهریور آغاز شد و در مدت چهار روز 41 گروه نمایشی از استان های مختلف و برخی کشورهای خارجی 121 بار در پنج بخش در خیابان ها، میادین، پارک ها، نزدیکی دریاچه زریوار و روستاهای اطراف مریوان اجرای عمومی دارند.
آیین اختتامیه این جشنواره با معرفی گروه های برتر فردا چهارشنبه 22 شهریور در سالن نشاط آموزش و پرورش مریوان برگزار می شود.
شهرستان مریوان در 120 کیلومتری سنندج مرکز استان کردستان و هم مرز با اقلیم کردستان عراق قرار دارد.
خبرنگار: امید بهمنی ** انتشار دهنده: مجید سلیمانی
6108/9102انتهای پیام /*