best news

best news

مهم ترین رویدادهای خبری روز سه شنبه در خراسان شمالیبه گزارش ایرنا، رویداد دیگر به شرح زیر است:
– شورای پشتیبانی سواد آموزی
دستگاه های اجرایی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و عمومی می توانند برنامه های خبری روزانه خود را یک روز قبل از اجرای برنامه ها از طریق شماره تلفن 32226666 و 32231776 و یا به 09159768804 اطلاع دهند یا به این شماره ها نمابر کنند.
اخبار خراسان شمالی را در کانال تلگرامی اخبار ایرنا خراسان شمالی به نشانی 🆔 @IRNABOJNURD پیگیری کنید.
ع / 6042 انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*