best news

best news

فعالیت مراکز علمی کاربردی ناقض سیاست کیفیت گرایی در کشور متوقف می شودبه گزارش ایرنا، محمد هادی عسگری روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در شهرکرد بیان کرد: استانداردهای آموزشی نظیر انجام حضور و غیاب، تدریس کیفی و حضور به موقع استادان و برگزاری با کیفیت امتحانات برای دانشگاه ها تعریف شده است که روسا مکلف به رعایت این موارد هستند.
وی افزود: بیش از 900 مرکز علمی کاربردی در کشور فعال است که عملکرد آنان بر اساس این استانداردها بررسی می شود.
وی، کیفیت گرایی را سیاست اصلی دانشگاه علمی کاربردی کشور عنوان کرد و اصلاح برنامه ریزی درسی و توانمند سازی مراکز را از دیگر اقدامات در راستای تحقق این هدف برشمرد.
عسگری بیان کرد : در اصلاح برنامه ریزی درسی رشته هایی در مراکز و دانشگاه های علمی کاربردی دایر می شود که متناسب با نیاز بومی است.
وی، عملکرد دانشگاه های علمی کاربردی منطقه 6شامل استانهای اصفهان ،چهارمحال و بختیاری و یزد را مطلوب ارزیابی کرد.
به گزارش ایرنا، همچنین رتبه بندی مدرسان دانشگاه های علمی کاربردی منطقه 6کشور در سومین جلسه شورای هماهنگی این منطقه تصویب شد.
به گزارش ایرنا، دبیر شورای هماهنگی دانشگاه های علمی کاربردی منطقه 6 کشور در این جلسه اظهار کرد: در این طرح مدرسان زبده و طراز اول براساس شاخصه های آموزشی نظیر تصحیح به موقع نمرات، کیفیت تدریس و ارایه مشاوره به دانشجویان، شناسایی می شوند و تسهیلات و امکانات ویژه ای در اختیار آنان قرار می گیرد.
سید حسن قاضی عسگر بیان کرد: مدرسانی نیز که امتیاز لازم را کسب نکنند از مهر امسال از تدریس محروم می شوند.
وی گفت: بر این اساس از مدرسان دانشگاه های علمی کاربردی تقاضا می شود در برنامه های پژوهشی ، فناوری ، جشنواره اختراعات ملی و بین المللی و در تاسیس شرکتهای دانش بنیان مشارکت فعال داشته باشند.
رییس دانشگاه علمی کاربردی اصفهان ادامه داد:آیین نامه ای نیز با هدف ارایه با کیفیت تر دروس کارورزی برای ارتقای مهارت دانشجویان تدوین شده است.
قاضی عسگر ، تبادل تجربیات روسای دانشگاه جامع علمی کاربردی استانها، توسعه رشته ها بر اساس معیار آمایش سرزمین و ایجاد وحدت رویه در سیاست و تصمیم گیری های منطقه ای را از دستاوردهای جلسات مشترک دانشگاه های علمی کاربردی منطقه 6 عنوان کرد.
به گزارش ایرنا ، منطقه بندی دانشگاه های علمی کاربردی از سال 92 در ستاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری دنبال شد.
براساس این منطقه بندی به دانشگاه های علمی کاربردی استانهای اصفهان،یزد و چهارمحال و بختیاری با توجه به همسانی شرایط اقلیمی و آب و هوایی و مجاورت جغرافیایی عنوان منطقه 6 اطلاق شد.
خبرنگار :شکوفه سلیمانی ** انتشار دهنده: محمود رئیسی
8125/2097انتهای پیام /*