best news

best news

رویدادهایی که روز بیست و دوم شهریور ماه در استان مرکزی خبری می شوندنخستین همایش خوراکی طبیعی اراک در ساعت 17 عصر روز چهارشنبه در فرهنگسرای آیینه اراک برگزار می شود.
درس اخلاق مدیران استان نیز در ساعت 7 صبح امروز نیز از دیگر رویدادهای خبری امروز استان مرکزی است.
دستگاه های اجرایی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و عمومی می توانند برنامه های خبری روزانه خود را روز قبل از طریق شماره تلفن 33663330 و 33664925 به خبرنگاران ایرنا در مرکز استان اطلاع دهند و یا به شماره نمابر 33662220 ارسال کنند.
مشروح این رویدادهای خبری و اخبار متنوع دیگر، روز جاری بر روی سایت ایرنا استان به آدرس http://www.irna.ir/markazi منتشر خواهد شد.
7114/6013 خبرنگار: شیما کریمی***انتشاردهنده: مژگان حیدریانتهای پیام /*